CONTACTEER ONS

Samen staan we sterk, samen vechten we tegen kinderarmoede! Goodbuilders als trotse sponsor van de Stichting Pelicano.

op de 6 Belgen loopt risico op armoede. Dit zijn bijna 2 miljoen landgenoten die moeten rondkomen met een inkomen dat rond de armoede grens ligt (voor een gezin met 2 volwassenen en 2 kinderen gaat het om een netto inkomen van 2329 euro). 400.000 hiervan zijn kinderen die in armoede opgroeien. Wij vinden dit een hallucinant cijfer!

Dit wil zeggen niet genoeg financiële middelen om hun basisbehoeften te vervullen. Wanneer er niet voldoende geld is komen kinderen en jongeren sneller in een negatieve vicieuze cirkel.

 

 

Omdat opgroeien in armoede een weerslag heeft op hun schoolprestaties en deze kinderen dus ook logischer wijze minder vaak doorstoten naar hoger onderwijs willen wij ons kleine steentje bijdragen om deze cirkel te doorbreken. Deze kinderen zijn ook onze toekomst en zullen als ze groot zijn ook hun aandeel in de samenleving en op de arbeidsmarkt hebben.

Zorgpartners (scholen, CLB, dokters, …) komen bij hen aankloppen met een concrete situatie. Vervolgens steunt Pelicano het kind tot hij of zij afstudeert. Dit wil zeggen: voorzien in gezonde voeding, kledij, sportactiviteiten, schoolrekening, … Dit is een duurzame manier van ondersteuning en kansen bieden aan een zeer kwetsbare groep in onze samenleving, een manier die we enkel maar kunnen en willen aanmoedigen!

Bij elke succesvolle plaatsing van een Goodbuilders-kandidaat bij een klant, stort Goodbuilders een vast bedrag naar de Stichting Pelicano. Samen staan we sterk, samen vechten we tegen kinderarmoede.

 

Klik hier voor meer informatie over Stichting Pelicano.